جهت شرکت در قرعه کشی فصلی هاژه ابتدا قسمت اسکراچ شده را بخراشید.

سپس کد ۷ رقمی را در فرم زیر وارد کنید

** لطفا برگه قرعه کشی را نزد خود نگه دارید **