تخم کتان

قیمت اصلی ۹۸/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۳/۰۰۰ تومان است.

بو داده ( برشته )

سورت شده

۲۰۰ گرم