جو دوسر پرک درشت

۵۰/۰۰۰ تومان

محصول وارداتی

مناسب برای سوپ،آش و حلیم

زمان پخت ۸ الی ۱۵ دقیقه