برنج قهوه ای هاژه

۱۱۸/۰۰۰ تومان

برنج قهوه ای طارم

محصول شالیزار های گیلان

وزن خالص : ۹۰۰ گرم