خیارشور معمولی ۱۵۰۰ گرم

۳۸/۰۰۰ تومان

سرکه ای

وزن خالص : 1500 گرم

ناموجود