دانه چیا هاژه

۱۵۲/۰۰۰ تومان

محصول ۱۰۰٪ وارداتی

وزن خالص : ۲۵۰ گرم

سرشار از کلسیم