پوشک پول آپ مای بیبی سایز ۵ بسته ۱۵ عددی

۶۹/۰۰۰ تومان

قدرت جذب بالا

به نرمی پنبه

تناسب 360 درجه با آناتومی بدن کودک
تعویض راحت برای مادر و کودک
جست و خیز بیشتر کودکان

نازک

ناموجود