کارتخوان سیار امپ ۷۲۱۰

۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

رنگ : مشکی

وضعیت دستگاه : استوک ( نو )