کارتخوان سیار امپ ۷۲۱۰

۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان۲/۹۱۲/۰۰۰ تومان

رنگ : مشکی

وضعیت دستگاه : استوک ( نو )