کارتخوان سیار امپ ۸۲۱۰

۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان۲/۶۶۲/۰۰۰ تومان

رنگ : مشکی

وضعیت دستگاه : استوک ( نو )