کینوا سفید هاژه

قیمت اصلی ۱۴۹/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۶/۰۰۰ تومان است.

محصول وارداتی

وزن خالص : 250 گرم

فاقد ساپونین

بدون کلسترول و چربی ترانس