سبوس برنج

۲۳/۰۰۰ تومان

وزن خالص : ۲۰۰ گرم

فاقد آلودگی با روش پرتو دهی

خوش طعم و بدون بو

محصول گیلان