سبوس برنج

۱۴/۵۰۰ تومان

سرشار از ویتامین‌ ها

مواد معدنی

پروتئین

در انبار موجود نمی باشد